Søby - Mommark

Historie

De første forbindelser mellem Ærø og Sønderjylland kendes ikke, men det menes at at ruten blev oprettet efter hertug Christians død i 1633.Ruten har ført en omskiftelig tilværelse gennem mange år, og først i nyere tid, blev der oprettet nogenlunde regelmæssig drift.
1961:
Efter at ruten i nogle år havde været nedlagt, stiftede "Øernes Dampskibsselskab" i Søby sammen med "Dampskibsselskabet Ærø" et nyt selskab: I/S "Skjoldnæs". Formålet var at genåbne ruten til til Mommark som en ren sommerrute med Ø.D.`s færge "Ellen".
1962:
Da "Ellen" blev solgt til Femø, efter D.S."Ærø"´s aktionærer havde afslået at købe den, indkøbtes i 1963 den gamle færge "Ærøklint", der besejlede sommerruten i 3 år, indtil den blev solgt i 1965. De næste 3 år lå ruten stille.
1968:
D.S."Ærø" køber motorfærgen "A.L.B.", som omdøbes til "Ærø". Den blev fra sommeren 1969 indsat på ruten. Da sommersæsonen var afsluttet i oktober 1973, blev færgen overflyttet til Skarø-Drejø ruten. Søby-Mommark ruten var derefter igen lukket i flere perioder.

1983:

Færgeselskabet "Søby-Mommark Aps." oprettes, og der indføres igen regelmæssig sejlads på ruten.

2009:

Sejladsen indstillet pr. 28/11. Ruten ændres herefter til Søby - Fynshav.

Tilbage til Søby-Mommark