Langeland-Kiel
(Historie)
      1962: Da Langelandsbroen blev åbnet i november 1962, stod rederiet A/S Rudkøbing-Vemmenæs uden virksomhed.
      1963: Forhandlinger med Sydfyenske Dampskibsselskab om fælles besejling af Spodsbjerg-Nakskov. Planerne løb ud i sandet, men i efteråret kom der gang i forhandlingerne om en færgeforbindelse Bagenkop-Kiel i forbindelse med udvidelsen af Bagenkop fiskerihavn.
1.maj.1965: Bagenkop-Kiel ruten indvies. Bag ruten stod A/S Rudkøbing-Vemmenæs og rederiet L.P. Weidemann & Sønner. Det ny rederi blev markedsført under navnet I/S Langeland-Kiel Linien.
       1997: Rederiet solgt til Nordisk Færgefart, A/S, Faaborg.
30.dec.1998: Sejladsen indstillet.
 1.mar.1999:  Sejladsen genoptaget.
30.jun.1999: Da det toldfrie salg mellem EU landene ophører, vælger rederiet at nedlægge ruten.
 6.maj.2000: "DIFKO" genåbner ruten.
  1.nov.2000: Sejladsen indstillet. Rederiet overvejede at genoptage sejladsen foråret 2001, denne mulighed blev dog senere opgivet.
15.apr.2003: Nyoprettet aktieselskab genåbner ruten.
10.sep.2003: Selskabet bag ruten i betalingsstandsning.
 4.nov.2003: Bestyrelsen indgiver konkursbegæring til retten i Rudkøbing. Sejladsen indstillet.
 

Tilbage til Langeland-Kiel