Danske Færger

(Historie)

                      2007:
Bornholmstrafikken A/S danner i samarbejde med Clipper Group A/S selskabet "Nordic Ferry Services A/S". Det nye rederi har hjemme i Rønne og ejes ligeligt 50/50 % af Bornholmstrafikken og Clipper Group. I første omgang overtog det nye rederi ruten mellem Hov og Sælvig.
        23. nov. 2007:
Clipper Group meddeler, at rederiet via selskabet Nordic Ferry Invest har købt Scandlines Sydfynske plus overtaget Scandlines 30 % store aktiepost i Mols-Linien. Nordic Ferry Services deler de forskellige ruter op i datterselskaber under navnene Samsøtrafikken, Alstrafikken, Langelandstrafikken, Fanøtrafikken og Bornholmstrafikken.
          1.okt.. 2010: Rederiet ændrer navn til "Danske Færger" Ruterne videreføres herefter under navnene BornholmerFærgen, SamsøFærgen, FanøFærgen, LangelandsFærgen og AlsFærgen.
         23. okt.2018: Formel underskrift af købspapirerne, hvor Molslinjens bestyrelsesformand og adm. direktør satte deres underskrifter på aftalen om at købe Danske Færger. Den juridiske overtagelse skete 17/12-2018.


Tilbage til Danske Færger