Esbjerg-Fanø
(Historie)
       1699: Stiftamtmanden i Ribe udsteder bevilling til til et privilegeret færgeri mellem Fanø og Strandby (nu Esbjerg)
       1811: Færgeriet bliver opgivet af sin ejer, skønt Postdirektionen tilbød at forhøje taksterne væsentligt. Det blev bestemt at beboerne i Nordby skulle udføre færge tjeneste som en slags hoveri, hvilket de hurtigt mistede lysten til.
       1812: Den tidligere ejer får privilegium til færgeri og krohold i Nordby.
       1875: Skibsfører Hans Svarrer overtager færgeriet. Han overvejede at få et dampskib indsat på ruten. Anlægget af Esbjerg havn i 1874 gav mulighed for kajplads.
26.maj.1878: Første dampskib indsættes på ruten.
               1891: Færgeriet overtages af et kompagni i Esbjerg. Dette kompagni blev repræsenteret af skibsbygmester Dahl. Hans Svarrer blev "stråmand" for færgeriet, fordi færgemonopolet forlangte at at ejerne skulle bo på Fanø.
       1896: Færgeriet solgt til et konsortium. Dette konsortium dannede et aktieselskab. Formålet var at aktieselskabet skulle indgå i et større internationalt aktieselskab med hovedsæde i London. Dette selskab skulle sammen med færgeriet også have omfattet Fanø Nordsøbad og en bane fra færgelejet til badet.
       1901: Færgeriet solgt til et aktieselskab med hovedsæde i Århus, hvor færgerne samtidig blev indregistreret ifølge flagbogen. Dette selskab overholdt ikke bestemmelsen i monopolet om hjemsted på Fanø, men det lod sig lokalt repræsentere af en købmand i Esbjerg og en sagfører i Varde.
  1.sep.1918: Postvæsenet overtager færgeriet
30.apr.1977: DSB overtager ruten med tilhørende færger og terminalbygningen i Esbjerg
          1995: Overgået til DSB Rederi.
               1997: Overgået til Scandlines (Sydfynske Dampskibsselskab).
 1.jan.2008:


 1.okt.2010:
Rute og skibe opkøbt af Clipper Group A/S. Overfarten videre drevet af Nordic Ferry Services A/S - et selskab ejet 50/50 % af Clipper Group A/S og Bornholmstrafikken under navnet FanøTrafikken.
Rederiet ændrer navn til "Danske Færger". Ruten markedsføres herefter under navnet FanøFærgen.
30.jan.2019: Overtaget af Molslinjen 30/1. Ruten markedsføres herefter under navnet Fanølinjen.
 
Tilbage til Esbjerg-Fanø